Parkering
170 innendørs parkeringsplasser.
Det er reserverte handikap-plasser og ladestasjon for el-biler.